top of page
Vyhledat
  • Bc. Eva Liptajová

1. část Zodpovědná firma


Václav Cílek jednou řekl: „Princip občanské zodpovědnosti je druhem investice a někdy i lásky k lidem a přírodě. Něco málo obětuji teď, abych si pojistil budoucnost. Nevím, zda to vyjde, ale za pokus to stojí, protože mohu získat nejenom existenční jistotu, ale také najít smysl života.“

Před několika dny jsem přečetla knihu s názvem "Zodpovědná firma" od Yvona Chouinarda a Vincenta Stanelyho, kterou vydalo nakladatelství Peoplecom v roce 2014.

Díky tomu, že již 13. rokem navštěvuji firmy různé velikosti a různého zaměření, vnímám postoje vedení i ostatních pracovníků těchto firem k ochraně životního prostředí.

Ráda bych se s poselstvím, uvedeným v této knize ráda podělila nejen se svými zákazníky, ale i s širokou veřejností. Věřím, že myšlenky v ní uvedené, budou přínosné všem.

- Každá firma se musí vypořádat s dotazy skeptických zákazníků: Ublíží výrobek vaší firmy nám nebo našim dětem? Ublížil výrobek vaší firmy pracovníkům, kteří jej vyrobili, jejich komunitě nebo životnímu prostředí oblasti, kde byli vytěženy nebo vypěstovány vstupní suroviny? Stojí váš výrobek za sociální nebo ekologické náklady, které s sebou přináší? Možná má váš výrobek nějaký pozitivní sociální dopad, který vyváží jeho náklady, ale pokud zrovna neprodáváte organické osivo nebo nevyrábíte ekologický kompost, pak bude všechno, co děláte, z přírody spíše brát nežli dávat.

- Některé firmy začnou měnit způsob svého podnikání, aby si udržely svou pověst. Jiné se mění, aby snížily náklady, další proto, že si všimnou příležitostí pro vytvoření nového trhu, od pokrytí poptávky běžných zákazníků po zdravých organických potravinách po vyhovění požadavkům na nákupčích veřejných institucí, kteří se musejí řídit novými ekologickými směrnicemi při pořizování čehokoliv od automobilů po papírové ubrousky do kantýny.

- Každá firma čelí konkurenci jiných, které jsou díky své snaze o úspěch přizpůsobivější, pohotovější a výkonnější a kromě toho také méně škodlivé a neúsporné. Firma, která dokáže pracovat ekologičtěji, přiláká více zákazníků.

- Každá firma se nyní musí snažit získat si srdce i mysl svých zaměstnanců, jejich důvěru, loajalitu a oddanost. Musí také zapojit jejich inteligenci, aby pomohli vymyslet, jak nad propadající se střechou starého byznysu postavit ještě před jejím kolapsem střechu novou (nejlépe z obnovitelných) nebo recyklovaných materiálů.

Pro získání oddanosti svých zaměstnanců musejí firmy udělat více než jen nabízet konkurenceschopné platy, benefity a praktikovat metody humánního přístupu k vlastním lidem.

Nečekejte, že práce pro vaši firmu bude splněním nejtajnějších snů pro každého z vašich zaměstnanců, ale každý má rád pocit, že je užitečný, nebo ještě lépe pocit, že jim práce, kterou dělají celý den, dodává energii. Nikdo se nechce stydět říct, pro kterou firmu pracuje. Nikdo nechce nechat své hodnoty doma, když ráno odchází do práce.

Co je to udržitelnost? Jednoduše řečeno, nebrat si z přírody více, než jí můžeme vrátit. My si ovšem bereme více, než kolik vracíme, přírodě více ubližujeme, než pomáháme. Nemáme právo používat slovo udržitelný ve spojení s obchodními aktivitami, dokud se nenaučíme obstarávat si bydlení, potravu, oblečení a zábavu – nemluvě o energii pro dosažení toho všeho – způsobem, který by nenarušoval schopnost přírody poskytovat životní prostor širokému spektru organismů a zároveň se sama obnovovat.

Na planetě, kterou obývá nějakých sedm miliard lidí, věčně lačných (i když často sociálně i ekologicky uvědomělých) středních tříd rozvíjejících se v Číně, Indii, Mexiku, Brazílii a Rusku, jsme velmi vzdáleni skutečně udržitelnému obchodu. Například při výrobě zlata na jediný snubní prstýnek vyprodukuje důl dvacet tun odpadu. Nebo k vypěstování množství organické bavlny potřebného k výrobě jednoho pólo trička se spotřebuje na uměle zavlažovaném poli 2700 litrů vody, což by stačilo na pokrytí denní potřeb pitné vody (tři litry denně) pro 900 lidí.

Pokud škodíme ve velkém, má smysl snažit se o změny ve velkém. Pro firmy i pro zákazníky má smysl spotřebovávat méně surovin, energie a vody a produkovat méně odpadů. Aby to ovšem skutečně mělo smysl, musíme vyléčit naši planetu, nebo jí alespoň umožnit, aby se vyléčila sama. Potřebujeme zásadní a výrazné změny a potřebujeme je co nejdříve. Bylo by ovšem nezodpovědné nesnažit se o jaké se o jakékoliv, byť sebemenší zlepšení a změny, kdekoliv je to možné.

Mnoho firem už začalo dělat něco pro to, aby se chovaly k přírodě i komunitám zodpovědněji. A každá firma, která se naučí odhodlat se k jednomu zodpovědnému kroku bez zaváhání, získá si sebedůvěru pro kroky další. Co to znamená být zodpovědný? Znamená ten vhodný, výstižný a skromný výraz pro přístup, kdy si podnikání nebude z přírody brát nic, co by jí nedokázalo vrátit.


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
    bottom of page