top of page
Vyhledat
  • Bc. Eva Liptajová

3. část Zodpovědná firma - cesta je cíl


Zodpovědná firma dluží svým zaměstnancům šetrný a pozorný management, transparentnost v účetnictví a povzbuzování ke spolupráci (třeba i napříč různými odděleními), neustálou snahu o zlepšování chodu, svobodu zorganizovat si práci tak, aby ji nenarušovaly zásahy nadřízených a nevznikali prodlevy, a také možnost beztrestně a beze strachu nahlásit jakýkoliv problém.

Zodpovědná firma dluží svým zákazníkům bezpečné, kvalitní výrobky a služby, což platí jak pro základní, tak špičkové produkty a poskytované služby.

Je nezbytné odstranit ekonomický růst z definice zdravé ekonomiky, zvláště v případě navyšování využití energií a surovin. Není to nic nemožného. V post-konzumní společnosti bude životně důležité přestat používat hodnotu hrubého domácího produktu jako měřítko sociálního zdraví. Jak říká ekonom Joseph Stiglitz, musíme rozšířit definici HDP tak, aby zahrnovala i faktory, které spadají mimo oblast ekonomiky. Nestálo by za to propásnout příští vlnu výprodejů, kdyby to znamenalo, že budeme o něco méně rozptylováni naši honbou za konzumem a budeme trávit více času s rodinou a přáteli, prací s lidmi, kterým chceme pomoci, nebo učením se tomu, co jsme vždy chtěli umět? Snaha o obohacení národa prodejem stále zbytečnějších věcí po celá desetiletí plnila naše skříně mnohem větším množstvím oblečení, než kolik potřebujeme, ale nemá nic společného se snahou o šťastný život.

Základy zodpovědnosti firem

Žádná firma si nemůže dovolit vytvářet nové oddělení jen pro ekologickou byrokracii nebo zatěžovat personál oddělení nákladem nových úkolů. Všichni pracovníci ve firmě musejí přiložit ruku k dílu. Aby to bylo možné, potřebují mít široký a detailní pojem o sociálním a ekologickém dopadu firmy. Aby si firma mohla stanovovat cíle či hodnotit pokroky v jejich plnění, potřebuje zajistit volné proudění transparentních informací. Bez transparentních informací není odpovědnosti.

Každá firma bude muset do své snahy stát se zodpovědnější zapojit také lidi zvenčí. Bude muset sdílet poznatky a získávat informace od zákazníků, dodavatelů, konkurence, nezávislých certifikačních organizací, atd.

Pokud nejste zrovna ředitelem nebo nejste na pozici, kde byste mohli sami spustit nějaký „program udržitelnosti firmy“, můžete začít v podstatě kdekoliv.

Nebo možná jste ředitelem. A chcete, aby byla vaše firma zelená, nebo aspoň zelenější. Ale ani na postu ředitele pravděpodobně nemáte takovou moc, jakou by si mnozí možná představovali. Musíte se zodpovídat představenstvu, nervózním akcionářům s různou úrovní znalostí ekologické problematiky nebo působíte v extrémně nejistém obchodním prostředí, kde je každý recept na předpověď výsledků hospodaření předem odsouzen k neúspěchu. Jak takové lidi přesvědčíte, jak je získáte na svou stranu? Nejlepší je řídit se krédem: Zjistěte, jaký máte dopad, podporujte zlepšení, sdílejte své zkušenosti. Pokud chcete toto krédo využít jako metodu, musíte postupovat pěkně popořadě. Musíte zjistit, jaký máte dopad, dříve než začnete podporovat zlepšení a je pak můžete sdílet vaše zkušenosti s ostatními.

Jako první se zaměřte na oblasti, kde už máte nějaká podezření, a pořádně si na ně posviťte. Které věci, o nichž víte z doslechu (nebo jste viděli na vlastní oči), vám vadí nejvíce? S čím podle vás bude možné něco udělat? S čím si vaše firma poradí snadno? Požádejte členy vašeho týmu, aby si položili stejné otázky.

Za druhé, sedněte si s vašimi lidmi a udělejte si seznam priorit pro zlepšení. Ten pak řádně osekejte. Rozhodněte se, co uděláte jako první, tolik času a financí si na to vyhradíte a kolik lidí zapojíte. Ujasněte si, jak by měl vypadat prvotní úspěch. Jakmile zjistíte, jaká zlepšení byste rádi provedli, jakých silných stránek vaší firmy můžete využít, kde budete nejméně riskovat a ušetříte nejvíce peněz, dejte se do toho.

Všechny nové poznatky hned sdílejte s co největším počtem lidí ve vaší organizaci, i když si budete myslet, že na to nemáte čas vy nebo oni. Pak tyto informace sdílejte také s vašimi nepřímými podílníky: dodavateli, vaším obchodním sdružením, největšími zákazníky, nebo dokonce i s vašimi klíčovými konkurenty, na které se obracíte, když potřebujete ve společném zájmu něčeho dosáhnout.


Co jsme předtím jako firma nevěděli, ale nyní to víme a můžeme to využít pro další krok, který mohl být dříve nepředstavitelný, ovšem teď je náhle na dosah? Tak pokračujte stále dál. Stane se toto.

Vaše firma bude chytřejší a více lidí se začne zajímat o možnost budovat kvalitnější firmy prostřednictvím vylepšování její sociální a ekologické výkonnosti.

Vaši lidé tak budou muset věnovat větší pozornost všem základním procesům vaší firmy a tento nárůst množství aplikovaného intelektu bude mít za následek plynulejší a efektivnější chod vaší organizace. Odhalíte černé díry na peníze, které jste dříve přehlédli, a získáte dostatek sebevědomí, abyste objevili a využili příležitosti, které by zůstaly nepovšimnuty tradiční firmou, která praktikuje falešné dobré mravy a nevidí a neslyší zlo.

Dobré skutky dělají lepší firmu.

Vincent Stanley ve své knize uvádí pouční z vlastních zkušeností načerpaných za léta fungování firmy i z rozhovorů s jinými. Firma Wal-Mart musela napřed zjistit, kolik milionu dolarů by mohla ušetřit zredukováním obalu svých deodorantů, než se mohla rozhodnout pro dlouhodobý cíl dosažení nulového odpadu. Tato firma si musela napřed uvědomit, jak velkým ekologickým škodám by se mohla vyhnout a kolik peněz by mohla ušetřit jednorázovými opatřeními, než se stala zodpovědnější systematicky.

Vhodným nástrojem pro systematické řízení ochrany životního prostředí je implementace požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016. Díky 13. letým zkušenostem Vám mohu nabídnout odbornou pomoc tak, aby zavedený systém byl efektivní. Ruku v ruce jde i sociální odpovědnost, jejíž požadavky jsou ukotveny v normě ČSN 01 0391, díky které můžeme zavést systematické řízení sociální odpovědnosti ve vaší společnosti.

Manažeři se často zuby nehty drží známých, zavedených praktik do té doby, než uvidí, že se jejich kolegové (a konkurenti v rámci firmy) odvažují vyvíjet a zavádět praktiky nové, lepší.

Odvaha může být nakažlivá a úspěch také.

V dalším blogu Vám uvedu kontrolní seznamy, které můžete použít jako startovací bod zlepšování přístupu vaší firmy k ochraně životního prostředí. Tyto seznamy vycházejí z knihy Zodpovědná firma, které jsem upravila na základě vlastních zkušeností s více jak 300 zákazníky, ve kterých jsem systém ISO 14001 implementovala.

Nejlepší je začít s vyhodnocením toho, co právě děláte, pro to, abyste snižovali spotřebu energií a vody a produkci odpadů. Seznamy, které Vám později zveřejním, si můžete přizpůsobit vašim prioritám.

Také je ovšem dobré podívat se na to, co se zdá být nejobtížnější. Často právě to nejtěžší či nejodvážnější může být přesně to, co potřebujete pro motivování ostatních, včetně vašich dodavatelů, zákazníků i konkurentů, aby se připojili k vašim snahám. Splněním snadných úkolů získáváme zkušenosti a sebevědomí. Prací na velkých úkolech a zvládáním problémů a selhání se poučujeme, posilňujeme a stáváme se užitečnějšími pro všechny ostatní.

Cesta je cíl, a tak Vám ze srdce přeji, aby Vaše cesta za ochranou toho nejcennějšího co máme, tedy přírody, byla úspěšná a dělala Vám radost.

Děkuji.


16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
    bottom of page