EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY dle ISO NOREM

Řízením kvality jsem se začala zabývat před 17 lety. Měla jsem možnost spolupracovat s velkým počtem předních českých i nadnárodních podniků, které usilovali o zlepšení kvality svých produktů a služeb. Několikrát se mi během své kariéry známí ptali, zdali se dá kvalita řídit. Z toho lze soudit, že vycházeli z přesvědčení, že kvalita je samozřejmým produktem výrobních operací. Ačkoliv tato přesvědčení mají racionální jádro, v současných podmínkách již neobstojí. Pro soudobou složitost výrobků, posilující tlaky na bezpečnost výrobků, ekologickou a energetickou náročnost, nutí vedení organizací zaměřit svou pozornost na řízení managementu kvality, jako na prioritní proces.

mít věci pod 
kontrolou

 

Díky preciznímu nastavení procesů včetně kontroly souladu s legislativními požadavky, budete mít celou vaši společnost pod kontrolou. Se vším vám pomůžeme.

využijme požadavky normy ISO 14001
K OCHRANĚ PŘÍRODY

Ochrana životního prostředí se stává ve vyspělých společnostech jednou ze základních priorit a potřeb současnosti. Pozornost se v tomto směru obrací na skutečné i potenciální znešišťovatele. Pro udržování a zlepšování kvality životního prostředí a zdraví občanů jsou podniky státními orgány nuceny postupně realizovat environmentální přezkoumání současných aktuálních stavů a vlivů výroby/výrobků na znečištění v nejrůznějších environmentálních oblastech (např. voda, půda, ovzduší, odpady). Norma ISO 14001, klade požadavky na ochranu životního prostředí. S tímto jde ruku v ruce s plněním legislativních předpisů v oblasti životního prostředí. 

Prosím, kontaktujte mne

ISO 9001

 

systém řízení kvality

 

 • Kvalita je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniků.

 • Kvalita je velmi významným zdrojem úspor materiálů a energií. 

 • Systém managementu kvality je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů.

 • Kvalita je velmi významným zdrojem úspor materiálů a energií.

 • Kvalita ovlivňuje i makroekonomické ukazatele.

 • Kvalita a ochrana spotřebitele jsou spojité nádoby.

Pojďmě konečně uchopit systém řízení kvality dle ISO 9001, jako funkční nástroj pro efektivní řízení podniku a ne jako bezduchou tvorbu dokumentů.

IATF 16949

 

systém řízení kvality

v automobilovém průmyslu

 

Pro každého, kdo se chce stát dodavatelem v řetězci některého ze světových výrobců automobilů, je tento certifikát nutnou a nepostradatelnou podmínkou zařazení do výběrového řízení. Díky své přísnosti se těší všeobecné důvěře, že každý, kdo se jím může prokázat, je považován bez dalšího za spolehlivého dodavatele. V rámci implementace systému IATF 16949 Vám pomohu s implementací těchto metod:

1. Matematická statistika

2. Kontrolní tabulky

3. Vývojové diagramy

4. Histogramy

5. Diagram příčin a následku

6. Paretův diagram

7. Bodový diagram

8. Regulační diagram

9. PPM

9. Hodnocení způsobilosti procesu Cpk

10.Způsobilost výrobního zařízení

11.Způsobilost systému měření

12.Afinitní diagram

13.Diagram vzájemných vztahů

14.Diagram PCDC

15.Statistická přejímka

16.FMEA

a mnoho dalších...

ISO 45001

OCHRANA ZDRAVÍ

 

Ochrana zdraví by měla být primární činností všech společností. Implementací mezinárodní normy ISO 45001 budete mít zvládnuté plnění právních předpisů v oblasti BOZP a PO, ale především ochranu vašich pracovníků.

ISO/IEC 27001
BEZPEČNOST INFORMACÍ

Norma ISO/IEC 27001 klade požadavky na zajištění bezpečnosti informací. Důvodem je, že nechráněné systémy jsou zranitelné všemi druhy hrozeb, jako například počítačovými podvody, sabotážemi a viry. Tyto hrozby mohou být interní nebo externí, obě skupiny mohou být náhodné nebo úmyslné. Výpadky v informační bezpečnosti mohou způsobit, že životně důležité informace mohou být volně dostupné, odcizené, ztracené nebo zničené. Zavedeme Vám efektivní systém pro řízení a ochranu bezpečnosti informací.

Bc. Eva Liptajová

Bc. Eva Liptajová

Bylo mi ctí implementovat systém OHSAS 18001 (bezpečnosti zdraví při práci) v nadnárodní společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o. , která se zabývá výrobou komponent do automobilového průmyslu s více jak 500 zaměstnanci. 

reference

 

Paní Liptajová,

 

Moc moc Vám děkuji za super spolupráci, vynikající přístup a obecně neskutečně velkou pomoc jednak při přípravě všech pokladů, ale také jako podpora při auditu samotném.

 

Spolupráce s Vámi byla výborná a doufám, že v ní budeme nadále pokračovat.

 

Ještě jednou Vám moc děkuji a přeji Vám krásný den a ať Vám vše vychází.

Ing. Pavel Čermák

EHS Engineer

ITT Holdings Czech Republic s.r.o.

Zavedením environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 naše společnost mimo jiné výrazně zlepšila svou odpovědnost za dopady činnosti společnosti na životní prostředí. Zlepšení je v souladu s naší environmentální politikou.


Přínosy:

 • všichni zaměstnanci jsou informováni o dopadech činností na životní prostředí, mají přehled o riziku a způsobu, jak předcházet ekologickým haváriím,

 • výrazným způsobem se nám podařilo snížit objem odpadů a zvýšilo se množství recyklovaných odpadů,

 • minimalizovali jsme používání nebezpečných látek a přípravků,

 • zvýšila se naše podnikatelská důvěryhodnost pro obchodní partnery, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu,

 • získali jsme konkurenční výhodu,

 • zavedl se pořádek v provozu, dokumentaci a v environmentálních odpovědnostech jednotlivých zaměstnanců,

 • snížili jsme riziko ekologických havárií.

     Do budoucna očekáváme, že naše společnost se bude v oblasti environmentálního systému neustále zdokonalovat a tím i zvyšovat ochranu životního prostředí.

Ing. Zdeněk Podolský
generální ředitel
BÖHM PLAST - TECHNIK a.s.

"

"

Již několik roků pracuje naše organizace v systému managementu kvality. Zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nám pomohlo při vedení celé organizace, neboť jednotlivé strategie vedení a kontroly pod tímto systémem jsou velmi podrobně a věcně zpracovány. Navíc v systému pracují velice erudovaní pracovníci, kteří nás nejen kontrolují, ale často nám pomáhají také s eliminací nedostatků, které se jistě vyskytnou v každé organizaci. Vřele doporučuji všem organizacím, aby se do systému zapojily.
 

Mgr. Miroslav Haltmar
ředitel školy
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s.

 

 

"

"

  ​© 2014 by Eva Liptajová

  Proudly created with Wix.com

  • LinkedIn Clean