top of page

Reference

 

Dlouhodobá a intenzivní spolupráce se společností ERREKA-PLAST s.r.o. při implementaci požadavků revidované normy IATF 16949:2016. Aktualizace kompletní dokumentace a revitalizace všech procesů ve společnosti pro zajištění jednotné koncepce řízení procesů spolu s mateřskou společností ve Španělsku ERREKA GROUP, díky čemuž se většina klíčových jednání odehrává v anglickém jazyce. Společnost ERREKA-PLAST s.r.o. se zabývá přesným vstřikováním termoplastů výhradně pro automobilový průmysl.

ERREKA-PLAST s.r.o.

Dolní Novosadská 336/90

779 00 Olomouc

 

 

 

Dne 30. 10. 2019 proběhl druhý, a tedy konečný stupeň certifikačního auditu dle mezinárodní normy ISO 45001 ve společnosti FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Bylo mi velkou ctí implementovat systém bezpečnosti zdraví při práci v této nadnárodní firmě a s vynikajícími profesionály. Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o. mě nesmírně zaujala svým mimořádným a pozorným přístupem ke všem aspektům, které ji obklopují. Na první místo staví nejen spokojenost zákazníků, ale také blaho svých pracovníků vč. sociální odpovědnosti za region Vysočina. Během své 17-ti leté kariéry v oblasti implementace systémů řízení se s tímto přístupem setkávám ojediněle. Firemní kultura společnosti FRAENKISCHE CZ s.r.o. je na velmi vysoké úrovni.

Tradiční rodinná firma zaměstnává po celém světě 4 500 pracovníků, z toho 1 000 pracovníků v České republice v Okříškách. Dlouhodobá udržitelnost patří ke stěžejním hodnotám podniku, které stejně jako neomylný cit pro potřeby různých trhů

a cílových skupin přinášejí firmě FRÄNKISCHE úspěch již po celé generace. 

Firma FRÄNKISCHE vyvíjí, vyrábí a prodává trubky, šachty, systémové komponenty a příslušenství pro nejrůznější oblasti použití. Vedle odvětví pozemních a inženýrských staveb se firma FRÄNKISCHE etablovala díky svým inovativním řešením jako žádaný partner OEM v automobilovém průmyslu.

     

FRAENKISCHE CZ s.r.o.

U Kapličky 591

675 21 Okříšky

 

„Bylo mi ctí implementovat systém ISO 45001 (bezpečnosti zdraví při práci) v nadnárodní společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o., která se zabývá výrobou komponent do automobilového průmyslu s více jak 500 zaměstnanci. 

Paní Liptajová,

Moc moc Vám děkuji za super spolupráci, vynikající přístup a obecně neskutečně velkou pomoc jednak při přípravě všech pokladů,

ale také jako podpora při auditu samotném.

 

Spolupráce s Vámi byla výborná a doufám, že v ní budeme nadále pokračovat.“

ITT Holdings Czech Republic s.r.o.

Ing. Pavel Čermák

​EHS Engineer

 

 

„Systémy kvality, životního prostředí a bezpečnosti zdraví při práci, nám přinášejí samá kladná hodnocení. O jejich zavedení jsme dříve neuvažovali, neboť jsme si byli jisti svou kvalitou a naši zákazníci či odběratelé tyto normy po nás také nepožadovali. Zásadní obrat však nastal po roce 2008, kdy začaly subjekty získávat peníze z Evropských fondů a začaly vypisovat výběrová řízení, kde se čím dál častěji objevoval požadavek na certifikát systému kvality, životního prostředí a systému bezpečnosti zdraví při práci.  Systémy ISO nám umožňují zúčastňovat se náročnějších výběrových řízení, na která bychom si v minulosti netroufali, díky systémům jakosti jsme

i mnohá výběrová řízení vyhráli. Systémy jakosti oceňují i naši zákazníci, neboť máji jistotu poskytované kvality a záruku našich služeb a v neposlední řadě nám zavedení systémů vedlo ke zvýšení efektivity interních firemních procesů.
   

 Vážená paní Liptajová, Vám bychom s manželkou chtěli poděkovat za velmi lidský přístup a profesionální jednání, za cenné rady

a zkušenosti, které jste nám doporučila, za trpělivost, ochotu a vstřícnost, že se na Vás můžeme kdykoliv s jakýmkoliv problémem obrátit a vždy nám vyjdete vstříc. Tento přístup k zákazníkovi se dnes vidí málokdy. “

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti
Kaisler s.r.o.

 

 


     „Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace získala certifikát kvality ISO 9001, certifikát EMS ISO 14001 a certifikát SM BOZP závěrem roku 2006. V následujícím období nastavený systém úspěšně udržela.
     Ve dnech 14. – 16. 12. 2009 se konal v ZZS OK recertifikační audit zavedeného integrovaného systému. V rámci třídenního auditu byly prověřeny veškeré procesy a činnosti organizace. Ve všech oblastech jsme vyhověli požadavkům norem ISO 9001, ISO 14001 

a OHSAS 18001 a získali opětovně certifikáty na další tříleté období. Výsledky potvrzují, že ZZS OK je plně funkčním systémem

s nastavenými parametry v oblasti přednemocniční neodkladné péče, životního prostředí a bezpečnosti práce.
     Systém umožnil zavést vysokou odbornou úroveň vnitřního kontrolního systému. Zpřehlednil způsob komunikace, a to jak interní tak i externí. Umožnil jednotný systém vedení rozsáhlé vnitřní dokumentace pro celou organizaci. Velice důležitým aspektem bylo nastavení procesů v odpadovém hospodářství, díky kterému mohou být negativní dopady na životní prostředí významným způsobem sníženy.
     Lze říci, že normy ISO zavedené do systému řízení přispěli k vyšší efektivitě práce a ke zkvalitnění všech podstatných procesů

v organizaci a řízení. Získání certifikátu představuje také významnou konkurenční výhodu na trhu České republiky i Evropské unie.“

Bc. Eliška Janečková
vedoucí sekretariátu
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

 

 


     „Moje vyjádření k normě je velmi jednoduché. Mezinárodní norma nám velmi pomohla k zavedení pořádku: v dokumentaci, v přístrojích, materiálech, lidech, v areálu nemocnice, v evidenci aj. a další. Pomohla nám zavést systém, který v tuto chvíli funguje a dnes už v podstatě je automaticky aktualizován. ISO také znamená prestiž, i když to asi nebyl hlavní důvod, proč jsme s tím začali. Vyzkoušeli jsme, že tento systém lze uplatnit ve zdravotnictví. Za sebe se domnívám, že nám usnadnil práci na národní akreditaci SAK ČR. Vůbec bych neřešila dilema, zda nemocnice má mít ISO nebo akreditaci. Spíš bych doporučovala nejdříve ISO a pak akreditaci. Také spolupráce s vaší firmou je velmi příjemná, nekonfliktní a nenásilná, ale je pravdou, že k tomu potřebujete vnímavé, vstřícné, poučené a spolupracující partnery. A to doufám, že my jsme.“

Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS.
náměstkyně ředitele pro odbornou péči, člen představenstva
Vsetínská nemocnice a.s.

 


     „Již několik roků pracuje naše organizace v systému managementu kvality. Zavedení systému managementu kvality dle ISO 9001 nám pomohlo při vedení celé organizace, neboť jednotlivé strategie vedení a kontroly pod tímto systémem jsou velmi podrobně a věcně zpracovány. Navíc v systému pracují velice erudovaní pracovníci, kteří nás nejen kontrolují, ale často nám pomáhají také s eliminací nedostatků, které se jistě vyskytnou v každé organizaci. Vřele doporučuji všem organizacím, aby se do systému zapojily.“

Mgr. Miroslav Haltmar
ředitel školy
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s.

 

 


     „Zavedením environmentálního systému managementu dle ISO 14001naše společnost mimo jiné výrazně zlepšila svou odpovědnost za dopady činnosti společnosti na životní prostředí. Zlepšení je v souladu s naší environmentální politikou.

Přínosy:

·         všichni zaměstnanci jsou informováni o dopadech činností na životní prostředí, mají přehled o riziku a způsobu, jak předcházet

          ekologickým haváriím,

·         výrazným způsobem se nám podařilo snížit objem odpadů a zvýšilo se množství recyklovaných odpadů,

·         minimalizovali jsme používání nebezpečných látek a přípravků,

·         zvýšila se naše podnikatelská důvěryhodnost pro obchodní partnery, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu,

·         získali jsme konkurenční výhodu,

·         zavedl se pořádek v provozu, dokumentaci a v environmentálních odpovědnostech jednotlivých zaměstnanců,

·         snížili jsme riziko ekologických havárií.

Do budoucna očekáváme, že naše společnost se bude v oblasti environmentálního systému neustále zdokonalovat a tím i zvyšovat ochranu životního prostředí.“

Ing. Zdeněk Podolský
generální ředitel
BÖHM PLAST - TECHNIK a.s.

Někteří ze spokojených zákazníků
     

fraenkische.jpg
ITT 2.jpg
ERREKA.jpg
    bottom of page