Zkušenosti našich zákazníků

 

     „Systémy kvality, životního prostředí a OHSAS-BOZP, které jsme získali na začátku tohoto roku, nám přinášejí samá kladná hodnocení. O jejich zavedení jsme dříve neuvažovali, neboť jsme si byli jisti svou kvalitou a naši zákazníci či odběratelé tyto normy po nás také nepožadovali. Zásadní obrat však nastal po roce 2008, kdy začaly subjekty získávat peníze z Evropských fondů a začaly vypisovat výběrová řízení, kde se čím dál častěji objevoval požadavek na certifikát systému kvality, životního prostředí a OHSAS-BOZP.  Systémy ISO nám umožňují zúčastňovat se náročnějších výběrových řízení, na která bychom si v minulosti netroufali, díky systémům jakosti jsme i mnohá výběrová řízení vyhráli. Systémy jakosti oceňují i naši zákazníci, neboť máji jistotu poskytované kvality a záruku našich služeb a v neposlední řadě nám zavedení systémů vedlo ke zvýšení efektivity interních firemních procesů.
     Vážená paní Liptajová, Vám bychom s manželkou chtěli poděkovat za velmi lidský přístup a profesionální jednání, za cenné rady a zkušenosti, které jste nám doporučila, za trpělivost, ochotu a vstřícnost, že se na Vás můžeme kdykoliv s jakýmkoliv problémem obrátit a vždy nám vyjdete vstříc. Tento přístup k zákazníkovi se dnes vidí málokdy.
     Jsme velmi spokojeni a dokladem toho je skutečnost, že nejenom v našem oboru zahradní a krajinářské tvorby jsme firmu  doporučili mnohým spřáteleným a konkurenčním firmám. “

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti
Kaisler s.r.o.

 

 


     „Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace získala certifikát kvality ISO 9001:2001, certifikát EMS ISO 14001: 2005 a certifikát SM BOZP podle specifikace OHSAS 18001: 1999 závěrem roku 2006. V následujícím období nastavený systém úspěšně udržela.
     Ve dnech 14. – 16. 12. 2009 se konal v ZZS OK recertifikační audit zavedeného integrovaného systému. V rámci třídenního auditu byly prověřeny veškeré procesy a činnosti organizace. Ve všech oblastech jsme vyhověli požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a získali opětovně certifikáty na další tříleté období. Výsledky potvrzují, že ZZS OK je plně funkčním systémem s nastavenými parametry v oblasti přednemocniční neodkladné péče, životního prostředí a bezpečnosti práce.
     Systém umožnil zavést vysokou odbornou úroveň vnitřního kontrolního systému. Zpřehlednil způsob komunikace, a to jak interní tak i externí. Umožnil jednotný systém vedení rozsáhlé vnitřní dokumentace pro celou organizaci. Velice důležitým aspektem bylo nastavení procesů v odpadovém hospodářství, díky kterému mohou být negativní dopady na životní prostředí významným způsobem sníženy.
     Lze říci, že normy ISO zavedené do systému řízení přispěli k vyšší efektivitě práce a ke zkvalitnění všech podstatných procesů v organizaci a řízení. Získání certifikátu představuje také významnou konkurenční výhodu na trhu České republiky i Evropské unie.“

Bc. Eliška Janečková
vedoucí sekretariátu
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

 

 

 


     „Moje vyjádření k normě je velmi jednoduché. Mezinárodní norma nám velmi pomohla k zavedení pořádku: v dokumentaci, v přístrojích, materiálech, lidech, v areálu nemocnice, v evidenci aj. a další. Pomohla nám zavést systém, který v tuto chvíli funguje a dnes už v podstatě je automaticky aktualizován. ISO také znamená prestiž, i když to asi nebyl hlavní důvod, proč jsme s tím začali. Vyzkoušeli jsme, že tento systém lze uplatnit ve zdravotnictví. Za sebe se domnívám, že nám usnadnil práci na národní akreditaci SAK ČR. Vůbec bych neřešila dilema, zda nemocnice má mít ISO nebo akreditaci. Spíš bych doporučovala nejdříve ISO a pak akreditaci. Také spolupráce s vaší firmou je velmi příjemná, nekonfliktní a nenásilná, ale je pravdou, že k tomu potřebujete vnímavé, vstřícné, poučené a spolupracující partnery. A to doufám, že my jsme.“

Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS.
náměstkyně ředitele pro odbornou péči, člen představenstva
Vsetínská nemocnice a.s.

 

 

 


     „Již několik roků pracuje naše organizace v systému managementu kvality. Zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nám pomohlo při vedení celé organizace, neboť jednotlivé strategie vedení a kontroly pod tímto systémem jsou velmi podrobně a věcně zpracovány. Navíc v systému pracují velice erudovaní pracovníci, kteří nás nejen kontrolují, ale často nám pomáhají také s eliminací nedostatků, které se jistě vyskytnou v každé organizaci. Vřele doporučuji všem organizacím, aby se do systému zapojily.“

Mgr. Miroslav Haltmar
ředitel školy
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s.

 

 

 


     „Zavedením environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 naše společnost mimo jiné výrazně zlepšila svou odpovědnost za dopady činnosti společnosti na životní prostředí. Zlepšení je v souladu s naší environmentální politikou.

Přínosy:

·         všichni zaměstnanci jsou informováni o dopadech činností na životní prostředí, mají přehled o riziku a způsobu, jak předcházet ekologickým haváriím,

·         výrazným způsobem se nám podařilo snížit objem odpadů a zvýšilo se množství recyklovaných odpadů,

·         minimalizovali jsme používání nebezpečných látek a přípravků,

·         zvýšila se naše podnikatelská důvěryhodnost pro obchodní partnery, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu,

·         získali jsme konkurenční výhodu,

·         zavedl se pořádek v provozu, dokumentaci a v environmentálních odpovědnostech jednotlivých zaměstnanců,

·         snížili jsme riziko ekologických havárií.

     Do budoucna očekáváme, že naše společnost se bude v oblasti environmentálního systému neustále zdokonalovat a tím i zvyšovat ochranu životního prostředí.“

Ing. Zdeněk Podolský
generální ředitel
BÖHM PLAST - TECHNIK a.s.

 

 

Někteří ze spokojených zákazníků
 

 

     

 

 

 

    ​© 2014 by Eva Liptajová

    Proudly created with Wix.com

    • LinkedIn Clean