top of page

ISO SYSTÉMY

ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO/TS 16949​/ISO/IEC 27001/

a mnoho dalších...

 

Co je to ISO?ISO (Mezinárodní organizace pro normalizace) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodních elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Hlavním úkolem technických komisí je tvorba mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté  technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75% členů. 

Proč nás?

20ti letá praxe

100% záruka zavedení efektivního sytému

100% záruka úspěšné certifikace

zkušenosti se zavedením systémů ve všech oborových odvětví

zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce včetně dodání veškerých vzorů v anglickém jazyce na nejvyšší úrovni

    bottom of page