top of page
E.Liptajová_EN_ISO_9001.jpg

ISO 9001

 

Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

 

Co je to ISO 9001?

 

Jednou z předností standardu ISO 9001 je její vhodnost pro všechny typy podnikání bez ohledu na velikost společnosti. ISO 9001 je postaveno na osmi principech managementu kvality, které poté, co je vrcholový management vezme za své, poskytují dostatečný základ pro úspěšné podnikání.

ISO 9001 se cíleně zaměřuje na ty činnosti, které mají vliv na spokojenost zákazníka a splnění jeho požadavků a očekávání. Vychází z procesního řízení s důrazem na dosažení cílů, neustálé zlepšování a větší zapojení vrcholového vedení.

 

Proč zvolit ISO 9001?

 • ISO 9001 zdůrazňuje pozici zákazníka a vytváří prostředí pro jeho maximální spokojenost, která má zpětně prokazatelnou vazbu na finanční výsledky vaší společnosti

 • implementace a následná certifikace ISO 9001 pomáhá nastavit "nejlepší praxi" v oblasti plánování, výroby, kontroly a řízení

 • poskytne prokazatelný závazek v oblasti kvality a zlepšování díky certifikaci třetí stranou

 • základem ISO 9001 je smyčka PDCA (Plan-Do-Check-Action, neboli plánuj-udělej-kontroluj-jednej)

 • ISO 9001 pomáhá nastavit systém, který vám při rozumných nákladech poskytne velmi dobré informace o fungování společnosti z pohledu spokojenosti zákazníka

 • ISO 9001 vychází z nejlepší praxe, která vám pomůže zlepšit váš výrobek, výrobní proces a kvalitu služby, zvýšit úroveň spokojenosti zákazníka a zlepšit produktivitu

 

Proč nás:

 • 23 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

 

  bottom of page