top of page

Nabízím komplexní právní poradenství v oblasti životního prostředí - řízení vodního hospodářství, ovzduší, odpadů, chemie atd. vč. provádění všech zákonných hlášení přes ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Liptajová osvědčení ISO 14001_2015.jpg

Iso 14001

Systém managementu životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016

Co je to ISO 14001?

 

Standard specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Umožňuje organizaci vytvořit a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a další požadavky, které se na organizaci vztahují včetně informací o významných environmentálních aspektech. Systém se týká všech environmentálních aspektů, které organizace identifikovala, a které může řídit, a těch na které může mít vliv. Norma nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu.

 

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard systému environmentálního managementu. Společnosti, které jsou certifikovány dle ISO 14001, aktivně ovlivňují dopady své činnosti na životní prostředí, a to formou:

 • závazků ke snižování zátěže životního prostředí

 • shodou s národní legislativou

 • inovací a rozvojem v oblasti ochrany životního prostředí

 

Proč zvolit ISO 14001?

 • ISO 14001 nabízí způsob, jak systémovým řešením zajistit stálý soulad s platnými zákony a navazujícími právními normami a zároveň získat přehled o připravované legislativě s pozitivním dopadem na plánované investice.

 • Prostřednictvím analýzy dopadů vaší činnosti na životní prostředí a identifikace významných evnironmentálních aspektů získáte přesné inforamce, do jakých oblastí zacílit investice určené na snížení zátěže životního prostředí z vaší činnosti.

 • Implementace ISO 14001 poskytuje vašemu okolí důkaz, že stav životního prostředí není vaší společnosti lhostejný, a že máte zájem o jeho zlepšování.

 • EMS (environmentální systém managementu) zavedený naší společností, vám pomůže snížit úsilí zaměřené na dosažení shody s platnou legislativou a zároveň ošetří oblast environmentálních rizik.

 • EMS vám pomůže nastavit neustálé zlepšování, efektivěji využívat přírodní zdroje a snižovat náklady.

 • Vnější prezentace vaší společnosti a konkurenční výhoda ve výběrových řízeních.

 • Systém environmentálního managementu můžete snadno integrovat s dalšími systémy jako je ISO 9001, ISO 45001 (BOZP) a s dalšími systémy.

 

Proč nás:

 • 23 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

 

  bottom of page