top of page
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

GDPR General Data Protection Regulation

Osobní údaje nás zhmotňují ve společnosti lidí, jelikož nás nejen identifikují a tím rozlišují od ostataních, ale de facto vytváří i naši osobnost, protože osobními údaji jsou nejen údaje, které nás identifikují, ale i údaje, které se nás, identifikovaných či identifikovatelnýc fyzických osob, týkají, čímž nás činí ve společnosti jedinečnými.

Právo člověka zadržovat informace o své osobě můžeme definovat jako soukromí. A zpracování osobních údajů, ať už chceme či nechceme, toto právo výrazně narušuje, a to jak na základě zákonem stanovených důvodů či při uzavírání a plnění smlouvy, kdy musíme zpracování osobních údajů akceptovat, tak i na základě našeho souhlasu, kdy své osobní údaje dobrovolně poskytujeme za určitým účelem.

 Nabízím Vám komplexní právní poradenství v oblasti GDPR:

Proč nás?

 Mapování stávajícího stavu a rozdílová analýza

 Implementace nápravných opratření

 Příprava  dokumentace

 Poradenství k vybraným právním otázkám 

 GDPR v regulovaných odvětvích

.

100% záruka zavedení efektivního sytému

100% záruka úspěšné certifikace

zkušenosti se zavedením systémů ve všech oborových odvětví

zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce včetně dodání veškerých vzorů v anglickém jazyce na nejvyšší úrovni

    bottom of page