top of page
Fern leaf

EKOLOGIE

Pomáhám zákazníkům splnit legislativní požadavky v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, v oblasti chemických látek a směsí, vod a zpracovávám komplexní hlášení do systému souhrnných ohlašovacích povinností ISPOP.

 

Přehled služeb v oblasti životního prostředí:

 • provádění ohlašovacích povinností  do systému ISPOP za odpady, obaly, ovzduší, vodu, IRZ, ČSÚ,

 • vedení průběžné evidence odpadů,

 • provádění ekologických auditů,

 • součinnost při kontrolách z orgánů státní správy (MěÚ, KU, KHS, ČIŽP aj.),

 • zajištění školení zaměstnanců v oblasti ekologie,

 • zpracování pravidel o nakládání se zvláště toxickými látkami a směsmi,

 • zpracování havarijních plánů dle platného zákona o vodách,

 • zpracování provozních řádů dle platného zákona o ovzduší,

 • zpracování žádostí o povolení zdrojů znečišťující ovzduší a vodních děl

 • zpracování protokolu o zařazení/nezařazení z hlediska zákona o prevenci závažných havárií,

 • zpracování hodnocení rizik a předcházení ekologické újmě,

 • zpracování kompletní dokumentace podnikové ekologie tak, aby zákazník byl zcela v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí,

 • aktualizace registru právních předpisů životního prostředí a mnoho dalšího.

Proč nás:

 • 20 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

 

Wild Czechia – My Best Wildlife Encounters of 2018
Lukáš Pich

Wild Czechia – My Best Wildlife Encounters of 2018

  bottom of page