top of page

ISO/IEC 27001

 

Systém managementu bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001:2014

 

Co je to ISO/IEC 27001?

 

Cílem tohoto mezinárodního standardu je zajistit, že jsou provedena relevantní opatření zaměřená na zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zainteresovaných stran. Zainteresované strany zahrnují zákazníky, zaměstnance, obchodní partnery a potřeby společnosti obecně.

Nechráněné systémy jsou zranitelné všemi druhy hrozeb, jako například počítačovými podvody, sabotážemi, viry a mnohými dalšími. Tyto hrozby mohou být interní nebo externí, obě skupiny mohou být náhodné nebo úmyslné. Výpadky v informační bezpečnosti mohou způsobit, že životně důležité informace mohou být volně dostupné, odcizené, ztracené nebo zničené. 

 

Proč zvolit ISO/IEC 27001?

 • Získáte přehled o vlastních informačních aktivech a jejich hodnotě

 • Komplexní a systematické řízení bezpečnosti

 • Efektivní řízení investic vkládaných do bezpečnosti

 • Jistota plnění legislativních požadavků

 • Konkurenční výhoda ve zvýšené důvěryhodnosti pro partnery

 

Proč zvolit ISO/IEC 27001?

Implementace ISO/IEC 27001 je účinnou demonstrací závazku organizace k řízení bezpečnosti informací a může znamenat klíčové přínosy.

Získáte konkurenční výhodu, protože mnoho organizací vyžaduje certifikaci ISO/IEC 27001 jako nezbytný předpoklad pro společné podnikání. Budete schopni poskytnout veřejné prohlášení  způsobilosti bez odhalení vašich bezpečnostních procesů a můžete minimalizovat bezpečnostní riziko zajištěním opatření k redukci bezpečnostních hrozeb a k odstranění systémových zranitelností.

 

Proč nás:

 • 20 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

 

 

 

 

 

 

  bottom of page