top of page

ISO 45001

 

Co je to ISO 45001?

 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace v úzké návaznosti na aplikovatelné právní a jiné požadavky dané země. Je proto přirozeným procesem, že ji organizace postupně zahrnují do svého již vybudovaného systému řízení QMS a/nebo EMS, anebo budují tyto systémy současně.

 

Norma ISO 45001 stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců

 

Proč zvolit ISO 45001?
 • Chráníte to nejcennější ve Vaší společnosti - pracovníky 
 • Zlepšíte spolehlivost v oblasti BOZP
 • Snížíte náklady, které jsou způsobeny nehodami, úrazy, nemocemi a obdobnými ztrátami
 • Získáte objektivní doporučení pro neustálé zlepšování
 • Budete vědět, jak jsou Vaše systémy efektivní a praktické v lokálním prostředí
 
Nová éra pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Nový mezinárodní standard ISO 45001 vytváří jednotný celosvětový rámec pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Standard ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, byl vydán 12. března 2018.
Cílem standardu je snížit počet úmrtí souvisejících s prací (v současnosti 2,78 milionu ), stejně jako 374 milionů pracovních úrazů a nemocí z povolání, ke kterým podle odhadů Mezinárodní organizace práce (ILO) dochází každý rok.

ISO 45001:2018 nahrazuje OHSAS 18001:2007. Certifikované organizace mají pro přechod na nový standard tři roky. ISO 45001:2018 zavádí rámec, použitelný v celém dodavatelském řetězci a vytváříející kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví,
která bude neustále zlepšovat výkon OH&S. ISO 45001:2018 vychází z Přílohy SL (Annex SL) - stejné struktury jako systémy managementu kvality ISO 9001:2015 (systém managementu kvality) a ISO 14001:2015 (systém environmentálního managementu), které usnadní organizacím, které
tyto standardy používají, začlenit ISO 45001:2018 do systému managementu v organizaci.
Proč nás:
 • 20 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

  bottom of page