top of page
Proč nás?
 • 23 letá praxe

 • 100% záruka kvalitně odvedené práce

 • 100% záruka úspěšně zavedeného systému a úspěšné certifikace

 • zkušenosti se zavedením systému ve všech oborových odvětví

 • zkušenosti s mnoha českými i nadnárodními certifikačními orgány

 • poskytnutí vzorové dokumentace odpovídající zaměření podniku

 • zavádění i udržování systémů řízení také v anglickém jazyce v úrovni proficiency (nejvyšší úroveň)

osvědčení OZO.jpg
45001.jpg

ISO 45001

 

Co je to ISO 45001?

 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace v úzké návaznosti na aplikovatelné právní a jiné požadavky dané země. Je proto přirozeným procesem, že ji organizace postupně zahrnují do svého již vybudovaného systému řízení QMS a/nebo EMS, anebo budují tyto systémy současně.

 

Norma ISO 45001 stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců

 

Proč zvolit ISO 45001?
 • Chráníte to nejcennější ve Vaší společnosti - pracovníky 
 • Zlepšíte spolehlivost v oblasti BOZP
 • Snížíte náklady, které jsou způsobeny nehodami, úrazy, nemocemi a obdobnými ztrátami
 • Získáte objektivní doporučení pro neustálé zlepšování
 • Budete vědět, jak jsou Vaše systémy efektivní a praktické v lokálním prostředí
 

Norma ISO 45001 je mezinárodní standard pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), který byl vyvinut Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Tato norma nahrazuje dřívější standard OHSAS 18001 a poskytuje rámec pro organizace k identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s pracovními podmínkami.

Zde jsou některé obecné informace o normě ISO 45001:

1. Cíle -  Norma ISO 45001 stanovuje požadavky pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), který organizacím pomáhá snižovat rizika pracovních úrazů, nemocí a incidentů spojených s pracovními podmínkami.

2. Struktura - Norma ISO 45001 je založena na tzv. "High-Level Structure" (HLS), což je společný formát, který sdílí s ostatními normami řízení systémů, jako je například ISO 9001 pro řízení jakosti a ISO 14001 pro řízení životního prostředí. To umožňuje organizacím integrovat systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ostatními řízenými systémy.

3. Základní principy - Norma ISO 45001 se zakládá na principu kontinuálního zlepšování, závazku k dodržování právních a jiných požadavků týkajících se OHS, zapojení zaměstnanců a vedení organizace do procesu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Hlavní prvky -  Mezi hlavní prvky normy ISO 45001 patří identifikace rizik a příležitostí, definování cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízení změn, školení zaměstnanců, dokumentace a dokumentace postupů a politik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

5.  Certifikace -  Organizace mohou požádat o certifikaci svého systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001. Certifikace poskytuje důkaz, že organizace dodržuje mezinárodně uznávané standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Celkově norma ISO 45001 poskytuje organizacím nástroj pro vytvoření efektivního a systematického přístupu k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což přispívá k ochraně zaměstnanců, minimalizaci pracovních rizik a zlepšení výkonnosti organizace.

  bottom of page