top of page

Nádherné a užitečné dřevo

 

Dřevo je krásné, příjemné na pohled, dotek i vůni. Je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů i jako zdroje energie. Většina v současnosti užívaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná. Například při výrobě plastů se používá ropa, jejíž těžba, doprava, zpracování a spalování má vážné ekologické důsledky a přispívá ke klimatickým změnám. Navíc je výroba kovových či plastových výrobků energeticky náročnější než výroba ze dřeva. Stromy naopak při svém růstu spotřebovávají oxid uhličitý a jejich dřevo dlouhodobě uchovává uhlík. Jeden krychlový metr dřeva váže až 250 kg CO2; díky tomu se zpomaluje nárůst množství CO2 v atmosféře způsobený lidskou činností a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. U dřevěných výrobků odpadá problém s odpady, lze je kompostovat či spálit bez vzniku toxických zplodin. Dřevo šetrně obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám a jeho používání je šetrné

k životnímu prostředí.

 

Každý Evropan má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dřeva ročně. Každých 80 let vyroste

v Evropě na jednu tříčlennou rodinu 240 m3 dřeva, ze kterého lze postavit rodinný dům a vyrobit

do něj nábytek a řadu ostatních dřevěných výrobků, jako jsou hudební nástroje, hračky, vybavení pro volný čas, a ještě zbude na topení. Takto zpracované dřevo lze po letech několikanásobně recyklovat nebo ho spálit a vzniklé teplo opět různými způsoby využít. Přitom za dobu životnosti dřevěného domu vyroste nový les.

Česká republika má ve zpracovávání dřeva dlouhou tradici a české podniky dokáží vyrábět pěkné

a kvalitní dřevěné výrobky. Koupí českých dřevěných výrobků je často podporována i venkovská ekonomika a zaměstnanost lidí na venkově.

    bottom of page