top of page

Na této stránce se dozvíte, jak zpracovávám a chráním Vaše osobní údaje, abychom byli  v souladu s GDPR (OBECNÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679)

KDO JSEM ?

Bc. Eva Liptajová, trvalý pobyt Dlouhá 482/50, 77900 Olomouc, IČ 70590290

​Pokud se na mě budete chtít obrátit, využijte prosím e-mailu: eva.liptajova@gmail.com

Velice si vážím Vaší důvěry a ráda Vám zasílám občasné informace o akcích, které připravuji. Je pro mě zároveň velice důležité, abyste se i Vy, příjemci informací, cítili dobře a věděli, že veškeré údaje, které jste poskytli, jsou v bezpečí.

PROHLAŠUJI ŽE:

jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním Vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

PROČ MÁM A ZPRACOVÁVÁM VAŠE ÚDAJE?

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy.

 • Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, e-mail, telefon] nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, zajištění plnění smluvních podmínek, apod.).

 • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing – zasílání obchodních sdělení, novinek o akcích, které pořádám a informací týkající se mnou poskytovaných služeb.

 • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky nebo podepsané smlouvy o poradenství.

 • Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat formou e-mailu.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Zpracovávám osobní údaje, které nám poskytnete při podepsání smlouvy o poradenství.

Jde především o jméno, příjmení, e-mail, právní forma, IČO, DIČ, číslo účtu. Tyto údaje potřebuji, abych Vám poskytla objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu platnosti smlouvy.

Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat bez udání důvodu prostřednictvím e-mailu na: eva.liptajova@gmail.com

Vaše údaje budu zpracovávat po dobu, kdy budu zasílat informační Newslettery.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu eva.liptajova@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a doložím Vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujemi 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Můj e-mail: eva.liptajova@gmail.com 

Google Analytics a Google Adwords

 • K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používám službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 • Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na mých webových stránkách společnosti nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

 • Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

 • Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

 • Personalizaci reklamy může návštěvník mých webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

NENÍ SE ČEHO BÁT

S Vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládám v aplikaci WIX. Zpracovatelem údajů je společnost WIX, která provozuje aplikaci E-mail marketing. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Společnost WIX chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

 

 • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.

 • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.

 • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.

 • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

KOMU MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce, v současné době nezpřístupňuji nikomu dalšímu.

Pokud bych v budoucnu měla zaměstnance, případně pokud by mi pomáhali externí spolupracovníci, jejichž náplň práce by vyžadovala zpracovávání Vašich osobních údajů, budou povinni o těchto Vašich osobních údajích zachovat naprostou mlčenlivost a dodržovat bezpečnostní opatření, chránící Vaše osobní údaje. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací spolehlivých specializovaných zpracovatelů.

V současné době využíváme WIX (E-mail marketing), který garantuje, že je plně v souladu s GDPR.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. To však pouze za předpokladu, že budou splňovat minimálně stejná kritéria zpracování a zabezpečení, jako stávající zpracovatel a budou v souladu s GDPR.

Děkuji Vám za Váš čas, že jste došli až sem a těším se na naši vzájemnou spolupráci.

 

  bottom of page