Mým trvalým záměrem je poskytování vysoce kvalitních služeb, které budou uspokojovat zákazníky v plné míře s důrazem na kvalitu odvedených prací. Chci, aby i nadále dobré jméno, které jsem odborností a kvalitou služeb získala, neustále udržovala v podvědomí zákazníků a odborné veřejnosti.

 

Jsem si vědoma, že stabilní kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb mohu dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit při optimální produktivitě a rentabilitě práce se zachováním pružné reakce na požadavky zákazníků a spolehlivosti při jejich naplňování. 

 

Tato činnost mě zavazuje nejen k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržování právních a normativních požadavků.

Bc. Eva Liptajová

Bc. Eva Liptajová

vzdělání v oboru řízení systémů kvality a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Palackého v Olomouci 

Majitelka & odborná konzultantka, interní auditorka

V oboru implementací systémů řízení působím již 20. rokem. K úspěšné certifikaci dle mezinárodních norem jsem připravila více jak 600 společností různých oborových odvětví.

 

Mými přednostmi jsou pečlivost, empatie, vysoká vnímavost požadavků zákazníka a především, díky mnohaletým zkušenostem, efektivní pomoc při budování funkčních systémů řízení.

​Jsem členkou mezinárodních organizací WWF - World Wildlife Fund a Rainforest Alliance a dobrovolnicí Maltézské pomoci, o.p.s.

logo maltézských rytířů.jpg

 Prezentace osvědčení

E.Liptajová_EN_ISO_9001

E.Liptajová_EN_ISO_27001

E.Liptajová ČJ ISO 9001

E.Liptajová ČJ ISO 27001

ČSJ osvědčení 2018 IATF 16949

GDPR 2018

ISO 14001_2015

ISO 14001_2015

Proficiency english

Proficiency english

osvědčení ISO 9001_2015

VDA 6.3 modul BII

VDA 6.3 modul A

ISO 9001_2015 001.jpg

Proficiency english.jpg

Osvědčení společenská odpovědnost 001.jpg

Osvědčení OZO 001.jpg

FSC osvědčení Eva Liptajová.jpg

Osvědčení E. Liptajová EUTR nařízení o dřevě.jpg

certifikát bezpečnosti informací.jpg

Osvědčení_Euro_Cert.jpg

Environmentální_legislativa_Liptajová.jpg

Cert._Liptajová_EMS.jpg

Cert._Liptajová_OHSAS.jpg

Cert._Liptajová_16949.jpg

Školení_BOZP_Liptajová.jpg

Cert._Liptajová_9001.jpg

Cert._Liptajová_9001d.jpg

Liptajova_E_OSV_HACCP 001.jpg

Osvědčení_Interní_auditor_OHSAS.jpg

Osědčení_Interní_auditor_systému_managmentu_kvality.jpg

Liptajova_E_OSV_HACCP 001.jpg

     Vážená paní Liptajová, chtěli bychom Vám s manželkou poděkovat za velmi lidský přístup a profesionální jednání, za cenné rady a zkušenosti, které jste nám doporučila, za trpělivost, ochotu a vstřícnost, že se na Vás můžeme kdykoliv s jakýmkoliv problémem obrátit a vždy nám vyjdete vstříc. Tento přístup k zákazníkovi se dnes vidí málokdy.
     Jsme velmi spokojeni a dokladem toho je skutečnost, že nejenom v našem oboru zahradní a krajinářské tvorby jsme firmu  doporučili mnohým spřáteleným a konkurenčním firmám. “

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti
Kaisler s.r.o.

"

"

    ​© 2014 by Eva Liptajová