Mým trvalým záměrem je poskytování vysoce kvalitních služeb, které budou uspokojovat zákazníky v plné míře s důrazem na kvalitu odvedených prací. Chci, aby i nadále dobré jméno, které jsem odborností a kvalitou služeb získala, neustále udržovala v podvědomí zákazníků a odborné veřejnosti.

 

Jsem si vědoma, že stabilní kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb mohu dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit při optimální produktivitě a rentabilitě práce se zachováním pružné reakce na požadavky zákazníků a spolehlivosti při jejich naplňování. 

 

Tato činnost mě zavazuje nejen k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržování právních a normativních požadavků.

Bc. Eva Liptajová

Bc. Eva Liptajová

vzdělání v oboru řízení systémů kvality a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Palackého v Olomouci 

Majitelka & odborná konzultantka, interní auditorka

V oboru implementací systémů řízení působím již 19. rokem. K úspěšné certifikaci dle mezinárodních norem jsem připravila více jak 600 společností různých oborových odvětví.

 

Mými přednostmi jsou pečlivost, empatie, vysoká vnímavost požadavků zákazníka a především, díky mnohaletým zkušenostem, efektivní pomoc při budování funkčních systémů řízení.

​Jsem členkou mezinárodních organizací WWF - World Wildlife Fund a Rainforest Alliance a dobrovolnicí Maltézské pomoci, o.p.s.

 Prezentace osvědčení

     Vážená paní Liptajová, chtěli bychom Vám s manželkou poděkovat za velmi lidský přístup a profesionální jednání, za cenné rady a zkušenosti, které jste nám doporučila, za trpělivost, ochotu a vstřícnost, že se na Vás můžeme kdykoliv s jakýmkoliv problémem obrátit a vždy nám vyjdete vstříc. Tento přístup k zákazníkovi se dnes vidí málokdy.
     Jsme velmi spokojeni a dokladem toho je skutečnost, že nejenom v našem oboru zahradní a krajinářské tvorby jsme firmu  doporučili mnohým spřáteleným a konkurenčním firmám. “

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti
Kaisler s.r.o.

"

"

    ​© 2014 by Eva Liptajová

    Proudly created with Wix.com