top of page

služby

Spal jsem a zdálo se mi, že život je radost. Procitl jsem a viděl jsem, že život je služba. Začal jsem jednat a spatřil jsem, že služba je radost.

- Rabíndranáth Thákur

Implementace systémů/Údržba systémů/Právní poradenství/Dodání kompletní vzorové dokumentace a záznamů/Hodnocení souladu s právními předpisy/Pečlivost/ Důslednost/Empatie...

 

Mým záměrem je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby zákazníků. Usiluji přitom, aby veškeré mnou prováděné práce a služby svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a splňovaly všechny požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí a ochranu zdraví zaměstnanců.

Implementace systémů

Udržování systémů

Právní poradenství

Dodání všech vzorů v elektronické podobě

Komunikace v anglickém jazyce

Pečlivost

Důslednost

Empatie

 

    bottom of page