top of page

Ohrožené lesy

 

Dřevěné výrobky v našich obchodech nepocházejí pouze z našich lesů. Může jít o výrobky ze dřeva z tropických oblastí nebo třeba severských jehličnatých lesů – Tajgy. Těžba dřeva je ve světě jednou z hlavních příčin odlesňování a přeměny původních pralesů na hospodářské lesy s podstatně menší rozmanitostí rostlinných a živočišných druhů. Většina zemí v tropickém pásmu, stejně jako státy se severskými lesy, se potýká s problémy nelegální těžby dřeva

a nešetrnými technikami těžby. Ty často znamenají vážné poškození lesa a životních podmínek místního obyvatelstva. Na lesích bezprostředně závisí stovky miliónů chudých lidí po celém světě – získávají z nich dřevo na otop, vodu i potravu.

 

Jedním z hlavních motorů kácení původních tropických pralesů je bezedná poptávka po dřevě z tropů, které se exportuje zejména do Japonska, Číny, Severní Ameriky a Evropské unie, kde se z něj vyrábí nábytek, bytové doplňky a jiné výrobky. Pralesy jsou přitom útočištěm mimořádného množství ohrožených živočichů a rostlin, včetně lidoopů i dalších primátů, tygrů nebo tapírů, různých druhů zoborožců a tukanů či tisíců rozličných orchidejí. Vědci odhadují, že jen v tropických lesích žijí tisíce dosud neobjevených druhů nejen rostlin, ale zejména bezobratlých živočichů. Stále vážnější problém přitom představuje nelegální těžba. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně, v Indonésii pak 70 %. Zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů.

Do značné míry podobná je situace se dřevem z Ruska, kde je podíl nelegální těžby dřeva odhadován na 35 %, přičemž značná část z tohoto dřeva končí v zemích Evropské unie. Severská tajga a často i její pralesy v Rusku, Kanadě či Skandinávii jsou těženy pro potřeby papírenského průmyslu a zpracovávány zejména na papír (i toaletní).

    bottom of page