top of page
Vyhledat
  • Bc. Eva Liptajová

ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015


Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 budou vydány 1. února 2016 s účinností od 1. března 2016.

V nově vydaných normách budou tyto změny:

Struktura podle Annex SL

(jednotná struktura všech ISO norem pro systémy mnagementu).

Annex SL je revidovaná společná struktura pro všechny ISO normy systémů managementu, kterou musí dodržovat všechny nové a revidované normy. Dokument stanovuje povinné znění textu některých společných požadavků (například řízení dokumentovaných informací).

Řízení rizik

Požadavek preventivního opatření z nově revidované normy byl odstraněn. Nic se však nemění na tom, že by organizace neměly proaktivně vyhledávat a řešit potencionální neshody. Podle revidované normy, musí organizace identifikovat a řešit existující rizika a příležitosti s cílem pro systematičtější řízení na vyšší úroveň.

Řízení dokumentace - dokumentované informace

Revize ISO norem zjednodušuje řízení dokumentace, také protože normy systémů řízení byly často kritizovány za navyšování především byrokratické zátěže organizací. Velkým krokem byla již revize ISO 9001 v roce 2000. Současná podoba jde o úroveň výš.


Protože organizace neřídí své činnosti ve vzduchoprázdnu, velmi ji ovlivňují jak interní, tak externí prostředí. Nově revidovaná norma ISO 9001 po organizacích požaduje, aby s tímto prostředím pracovaly a zřetelně identifikovaly klíčové faktory, které je ovlivňují. Tímto dochází k mocnějšímu propojení systémů managementu se zásadním strategickým řízením organizací. Nedílnou součástí tohoto přístupu je identifikování zainteresovaných stran, jejich potřeb a očekávání.

Nové požadavky v ISO 14001:2015

Další požadavky na aktivní opatření v ochraně životního prostředí, jako například na řízení udržitelných zdrojů a na zmírňování klimatických změn.

Při definování přímých a nepřímých environmentálních aspektů, je zde požadavek přemýšlet v intencích životního cyklu.

Strategická komunikace.

Přínosy přechodu na nové verze norem

Neustálé zlepšování výkonnosti činností organizace - normy jsou strukturovány tak, aby byl systém řízení zcela v souladu s klíčovou strategií organizace. Jestliže normy budou využity jako nástroj pro řízení všech činností organizace, dojde ke zvýšení výkonnosti a zaměření se na skutečné hodnoty. Právě díky tomu, že organizace identifikuje a bude moci účinně měřit procesy a jejich rizika. Tento nový požadavek - řízení rizik s sebou může přinést zvyšování spokojenosti zákazníků, důvěru, šetřit drahocenný čas, peníze a redukovat duplicitní činnosti.

Jak Vám mohu pomoci s implemtentací revidovaných norem?

1. Identifikuji rozdíly mezi současným stavem a požadavky revidovaných norem.

2. Zpracuji plán implementace.

3. Provedu školení u všech zainteresovaných osob v organizaci.

4. V součinnosti s vedením organizace, realizuji změny systému řízení tak, aby byly účinné.

5. Zahájím komunikaci s certifikačním orgánem pro přechod na revidované normy a vydání nových certifikátů.

Přechodné období pro normu ISO 9001 a ISO 14001 je tříleté od data vydání.


61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SPOLU Olomouc

    bottom of page